Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie organizuje w dniach:

16-20.11.2015 oraz 14-18.12.2015

szkolenia podstawowe kombinowane na świadectwo Eksperta ADN  w zakresie ładunku suchego i zbiornikowców.
Pierwszeństwo zapisu na ww. szkolenia mają osoby zapisane na wewnętrznej liście ośrodka prowadzonej w okresie braku obowiązywania odpowiednich przepisów dot. prowadzenia kursów.

Jednocześnie informujemy, że od nowego 2016 roku ww. lista nie będzie już obowiązywać. Ośrodek będzie umieszczał z odpowiednim wyprzedzeniem daty kolejnych kursów na stronie internetowej i będą obowiązywać zapisy telefoniczne na konkretną datę.


 

GWO to skrót od Globalnej Organizacji Wiatrowej zrzeszającej producentów i właścicieli turbin wiatrowych. Ma ona na celu minimalizowanie ryzyka występowania wszelkich wypadków w branży wiatrowej. Organizacja opracowała własne szkolenie bezpieczeństwa (BST), po ukończeniu którego osoby pracujące w turbinach będą umiały podjąć odpowiednie działania w sytuacjach awaryjnych. __________________________________________________________________________________________


UDZIELANIE INFORMACJI O KURSACH


 Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane, że wszelkie informacje o kursach są udzielane telefonicznie pod numerami tel.:
91 428-17-65, 91 428-01-25 oraz 91 428-17-67 lub bezpośrednio w biurze OSRM
wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15.30.
__________________________________________________________________________________________


KURS STERNIK MOTOROWODNY

Sternik Motorowodny – kurs

Szkolenie teoretyczne:
23.10.2015(pt.) – godz. 16.00 – 20.00
24.10.2015(sob.) – godz. 9.00 – 15.00

Szkolenie praktyczne:
Harmonogram zajęć  praktycznych ustalany jest z wykładowcą bezpośrednio po szkoleniu teoretycznym. Zajęcia odbywają się w parach po ok 2 godziny na parę.

Opłaty za szkolenie:
Cena regularna: 350,00zł
                Cena dla studentów AM: 310,00 zł